Nuk do të shkruaj një artikull shumë të gjatë mbi këtë date Peshku pa ujë argumentonn shumë mirë, doja vetëm të theksoja që debati mes ketyre dy datave (28 dhe 29 dhjetorit) është shumë i politizuar për mendimin tim. Pyetja që shtrohet është: a meriton Shqipëria të festojë dy festa, njëra që është festa e Falmurit (Shteti i parë Shqiptar pas 5 shekujsh pushtim) dhe tjetra Festa e Çlirimit nga forcat Gjermane ? Në ndërgjegejn kombëtare dhe në historinë e ketij populli, mendoj se duhen dalluar dhe festuar të dyja. Ndaj uroj gjithë shqiptarët kudo ku janë “Gëzuar festën e Çlirimit”