Termi lopofil është një shpikje gjeniale nga ana ime (!) (apo jo, nejse tashti e thashë dhe besoj kuptohem)

Termi u gjet për të prezantuar këtë dyqanin parizjan objektesh me motive lope!

20060723_049        20060723_050

20060723_051

Kush do adresën, te me bej nje xëre elektronike.