51f7Z1lncvL__SL500_AA240_

Shoqata Albania

Organizon një takim me

Maximilien DURAND
Historian arti dhe shkrimtar

Me rastin e publikimit të librit të tij
‘Sixtine e Ballkanit. Kisha Shën Athanasi Voskopojë’

Të mërkurën 19 nëntor 2008 më 18 :30
Maison des associations du 7ème arrondissement
93, rue Saint-Dominique 75007 Paris
Métro : La Tour Maubourg

Voskopojë Ekzistojnë akoma nga epoka më e ndritur e saj, 5 kisha dhe një Manëstir të ndërtuar dhe zbukuruara mes shekujve XVII dhe ËVII Mes këture monumenteve, më i spikaturi për autorin është kisha Shën Athanasi e ndërtuar më 1734 dhe dekoruar në vitet 1744 – 1745 . Pikturat e kësaj kishe janë realizuar nga vëllezrit Kostandin dhe Athanas të mirënjohur me pseudonimin « Zografi ».