Nuk e kisha me rifillim e të shkruajturit në këtë blog (nuk garantoj rivazhdimin) e kam thjesht me pyetjen si mund ta përkthej këtë fjalën aq të domosdoshme në shoqni në një gjuhë të jashtme.

Të gjitha sygjerimet ne çfarëdo lloj gjuhe të ndryshme nga shqipja janë të mirëpritura

à vous de jouez - si thotë frëngu .