photoduket se po bëhet dita e dytë e shkrimit pa ndërprerje tek ky blogu.

Tema sot - kush e gjen çfarë është kjo fotografi e marrë sigurisht në Paris.

Nëse nuk janë të qarta etiketat në mur, bëhet fjalë per etiketat që gjenden në shishet e verës.