Kemi folur tashmë për gjuhën shqipe, si mund t'ja kalojme brezit të ri, si të krijojmë sita interneti për të ndihmuar etj etj . Duke diskutuar me një shoqen time shqiptare mësova në fakt se breza emigrantësh shqiptar sidomos nga Kosova apo Maqedonia janë organizuar tashmë për të mundësuar mësimin e gjuhës shqipe.

Pra kush është i interesuar ka disa mundësi, të paktën në Paris, për të mësuar vetë, vetëm apo në grup shqipen.

1. INALCO - Instituti Nacional i gjuheve dhe Kulturave Orientale jep kurse të gjuhës shqipe deri në dipllomë apo master.

2. Kurse individuale, me profesorë shqiptar. Për të gjetur një profesor, veç rekomandimeve familjare, ekziston një sitë. Profesoret regjistrohen dhe pastaj secili mund të zgjedh profilin që i intereson. Sita është e njohur si referencë për gjetje profesorash me cilësi në fusha të ndryshme të diturisë.

3. Biblioteka Publike në Qëndrën « Centre Pompidou », Beaubourg, ofron disa metoda për mësimin e gjuhës shqipe. Librat janë të një cilësie të mirë dhe shpesh të shoqëruara me një support audiovizuel.

Do ishte interesante që secili që është në një shtet tjetër të shikonte nëse ka alternativa të till ?