rue

Duhet të flas për Majin 68 para fundit të majit 2008, me shpresë që ka të interesuar. Pra për të interesuarit na këtë fund Maji po rishkruaj vazhdimin i shoqëruar nesër me fundin. Mbas parrullave që i gjykoja domethënëse, më poshtë kronologjia e ngjarjeve më të rëndësishmë. Nesër premtoj të vazhdoj me aktualiteti sot në Francë mbi ngjarjen, pak mbase çfarë mendoj unë.
Mbi Kretën, rifillojme së shpejti.

1968
Shkurt – fillimi i lëvizjes « Pranvera në Pragë »
Shkurt – okupimi in Universitetit të Romës në Itali nga studentat. Përleshje me policinë.
8 shkurt – 3 studentë amérikanë gjenë vdekjen në një manifestim mbi te drejtat qytetare.
8 mars – lëvizje studentore e shoqëruar me një fushatë anti semite të qeverisë Polake. Partia në pushtet përfiton nga rasti për të bërë një spastrim politik.
Pranverë në Itali – lëvizje sporadike në industrinë e vendit ku sindikatat nuk janë shumë prezente. Sindikatat proklamojnë një grevë të përgjithshme e cila është një sukses.
4 prill – revolta popullore shpërthejnë në pothuajse të gjitha qytetet kruesore të SHA-së mbas vrasjes së Marin Luther King.
11 prill – atentat kundra Rudi Dutschke (sociolog marksist) I ndjekur nga një revoltë e përgjithshmë në Gjermani.
Maj – manifestasione të dhunshme në Tokio (1968 – 1970)
Maj – “Maj 68” në Francë
24 qershor – e hëna e kurbaçit në Kanada : 290 persona të arestuar.
20 – 21 gusht – Pragë, shtypja e lëvizjes studentore nga autoritet.
22 – 30 gusht – perleshje ne Çikago mes studentëve dhe policëve. Studentët ngrihen kundra luftës në Vietnam dhe vënë në pyetje modelin amerikan të jetës (American ëay of life)
Vjeshtë – lëvizja për çlirimin e grave në USA.
2 Tetor – “masakra e Tlatelolco” në Meksikë
5 Tetor – marshim paqësor në Irlanë të OJQ-ve të të drejtave të njëriut e shtypur dhunshëm në Derry.
Manifestacione të ndryshme në Liban për të mbrojtur çështjen Palestiniane.

Konkluzion : Një nga influencat më të rëndësishme të kësaj lëvizje qëndron në mardheniet social – kulturore. Vlera të tjera shfaqen në shoqëri. Ato janë të përqëndruara sidomos në pavarësinë e personit, rëndësia e realizimit personal të individit, refuzimi i reglave tradicinale të shoqërisë e sidomos të autoritetit.

Përkthyer dhe përmbledhur nga wikipedia(fr)